Forum Poke-Journey

Full Version: Update 04-01-2020
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: cfHwwmT.png]

W dniu wczorajszym zaktualizowaliśmy grę wprowadzając kilka zmian oraz nowości, wszystko opisane poniżej

- Dodano wyspę z Evil Tangelami 40-50 lvl (dostać się tam można dzięki NPC Gabe)
- Z saffari można wyjść przyciskiem
- Resp w wieży duchów został zmniejszony
- Zmiana debuffów oraz buffów
- Dodano nowe TMy (Defense Curl, Barrier, Harden, Withdraw, Lightscreen, Reflect, Waterpulse)
- Dodano taski, zadania na zabicie danej ilości pokemonów, po wykonaniu zadania otrzymujemy losowy przedmiot oraz odpowiednią liczbę Task Coinów, które możemy wymieniać na cenne przedmioty
- Dodano bransolety, są to przedmioty które możemy nałożyć na pokemona, po nałożeniu dostaje on wzmocnienie do jednej ze statystyk
- Dodano alchemika, który tworzy antidote