Forum Poke-Journey

Full Version: Update 04-01-2020
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
English Version:

[Image: cfHwwmT.png]

Yesterday we updated the game introducing several changes and new things, all described below

- An island with Evil Tangelas 40-50 lvl has been added (you can get there thanks to NPC Gabe)
- You can exit saffari with the button
- Resp in the ghost tower has been reduced
- Changed debuffs and buffs
- New TMs have been added (Defense Curl, Barrier, Harden, Withdraw, Lightscreen, Reflect, Waterpulse)
- Added tasks, quests to kill a given number of pokemon, after completing the quest we get a random item and the appropriate number of Task Coins that we can exchange for valuable items
- Bracelets have been added, these are items that we can put on the pokemon, after putting it gets a boost to one of the statistics
- An alchemist who creates antidote has been addedPortugalis Version:

[Image: cfHwwmT.png]

Dia 04/01/2020 o jogo foi atualizado. Foram adicionadas várias mudanças e novidades.

-Uma ilha com Evil Tangelas (lvl:40-50) foi adicionada. Você pode chegar lá através do NPC Gabe.
-Você pode sair da Saffari com um botão.
-Respawn da torre fantasma foi reduzido.
-Mundanças em debuffs e buffs.
-Novos TM's foram adicionados(Defense Curl, Barrier, Harden, Withdraw, Lightscreen, Reflect, Waterpulse).
-Tasks adicionadas, aonde você irá derrotar um determinado números de pokemons. Após completar a task, receberá um item aleatório e uma certa quantidade de Task Coins. Você poderá trocar seus Task Coins por itens valiosos.
-Bracelets foram adicionados. Eles são itens que você pode equipar no seu pokemon, ganhando um boost em um de seus Stats.
-NPC Alchemist, que cria antidote foi adicionado.


Polish Version:

[Image: cfHwwmT.png]

W dniu wczorajszym zaktualizowaliśmy grę wprowadzając kilka zmian oraz nowości, wszystko opisane poniżej

- Dodano wyspę z Evil Tangelami 40-50 lvl (dostać się tam można dzięki NPC Gabe)
- Z saffari można wyjść przyciskiem
- Resp w wieży duchów został zmniejszony
- Zmiana debuffów oraz buffów
- Dodano nowe TMy (Defense Curl, Barrier, Harden, Withdraw, Lightscreen, Reflect, Waterpulse)
- Dodano taski, zadania na zabicie danej ilości pokemonów, po wykonaniu zadania otrzymujemy losowy przedmiot oraz odpowiednią liczbę Task Coinów, które możemy wymieniać na cenne przedmioty
- Dodano bransolety, są to przedmioty które możemy nałożyć na pokemona, po nałożeniu dostaje on wzmocnienie do jednej ze statystyk
- Dodano alchemika, który tworzy antidote