Forum Poke-Journey
Gra - Printable Version

+- Forum Poke-Journey (https://forum.poke-journey.com)
+-- Forum: Poke-Journey Polish (https://forum.poke-journey.com/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Forum: Pomoc (https://forum.poke-journey.com/forumdisplay.php?fid=54)
+--- Thread: Gra (/showthread.php?tid=188)Gra - Dathghost - 03-21-2020

Witam, chciałbym pobrać klienta gry, lecz Google Drive na to nie pozwala ponieważ wykrywa wirusa. Jak temu zaradzić?