Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Update 20-11-2019
Author Message
#1
Exclamation 
English Version:


We are happy to announce that we have been able to introduce many new updates today. Some of them have been added in previous days, some are quite fresh.

- Added fourth city, Suiton (water)
- Added fifth city, Katon (fire)
- HM Surf available in the quest
- A backpack and a quest for it have been added
- Eggs have a description informing what pokemons can contain and the egg system has been changed to a percentage, you can view them here: CLICK
- AOE, wild pokemons don't hit each other and AOE attacks don't attack other trainers unless we mark them.
- Evil Pokemons don't show up as shiny
- Angry Zapdos and his pokemon friends raid added
- You can scan Evil Pokemons
- The poison works completely differently, the new system is described here: CLICK
- Faster character movement with higher level
- Autoloot added (!Autoloot command disables or enables autoloot)
- Changed TMs, pokemons can't learn all attacks, you have a list here: CLICK
- Pokemon bodies stay on the ground a little longerPolish Version:


Z radością oświadczamy, że udało nam się wprowadzić wiele nowości w dniu dzisiejszym. Niektóre z nich zostawały dodawane w poprzednich dniach, niektóre są całkiem świeże.

- Dodano czwarte miasto Suiton (wodne)
- Dodano piąte miasto Katon (ogniste)
- HM Surf dostępny w queście
- Dodano plecak oraz quest na niego
- Jajka posiadają opis informujący jakie pokemony możne zawierać oraz system jaj został zmieniony na procentowy, możecie je podejrzeć tutaj: KLIK
- AOE, dzikie pokemony nie biją siebie nawzajem oraz ataki obszarowe nie atakują innych trenerów, jeśli ich nie zaznaczymy.
- Evil Pokemony nie pokazują się jako shiny
- Dodano raid Wściekłego Zapdosa i jego pokemonowych przyjaciół
- Można skanować Evil Pokemony
- Trucizna działa całkowicie inaczej, tutaj został opisany nowy system: KLIK
- Szybsze poruszanie się postaci wraz z wyższym lvlem
- Dodano autoloot (komenda !autoloot wyłącza lub włącza autoloot)
- Zmienione TM'y, pokemony nie mogą się uczyć wszystkich ataków, rozpiske macie tutaj: KLIK
- Ciała pokemonów zostają na ziemii nieco dłużej
Reply

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Forum Jump: