Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Update 28-11-2019
Author Message
#1
Exclamation 
English Version:

[Image: 2Oa9AAy.png]

Today we are updating the game with a few changes and new things, all described below

- Ether now heals 50 mana and costs 5$
- Pokeballs are stacking
- Wild pokemons use explosion/selfdestruction only when they have low hp
- Changed graphics of some pokemon
- New shiny pokemons
- New TMs
- Eggs don't count steps when we surf
- Surf bug removed (going up the mountain)
- Updater (you do not need to download a new version from the site each time if you have downloaded today's or later version)
- Only safari balls can be used on safaris
- Added safari in the city of Katon (C5)
- Lake has been added to C4 where you can fish pokemons
- When fishing there's a chance for several pokemons to appear at once and there's chance for catch shiny
- Quest for Good Rod in Suiton (C4)Polish Version:

[Image: 2Oa9AAy.png]

W dniu dzisiejszym aktualizujemy grę wprowadzając kilka zmian oraz nowości, wszystko opisane poniżej

- Ether leczy teraz 50 many i kosztuje 5$
- Pokeballe się stackują
- Dzikie pokemony używają explosion/selfdestruction tylko wtedy gdy mają mało życia
- Zmienione grafiki niektórych pokemonów
- Nowe shiny pokemony
- Nowe TM'y
- Nie można nabijać już kroków na surfie
- Usunięty bug z Surfem (wchodzenie na góry)
- Updater (nie trzeba za każdym razem pobierać nowej wersji ze strony, jeśli pobraliście dzisiejszą lub późniejszą wersję)
- Na safari można używać tylko safari ballów
- Dodano safari w mieście Katon (C5)
- Dodano jeziorko w C4 w którym można łowić pokemony
- Łowiąc ryby jest szansa na pojawienie się kilku pokemonów na raz oraz shiny
- Quest na Good Rod w mieście Suiton (C4)

Reply

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Forum Jump: