Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Update 13-12-2019
Author Message
#1
English Version:

[Image: 3rb7sxH.png]

Today we are updating the game with a few changes and new things, all described below

- Added Paras/Parascet resp 20-40 lvl in Blank (C1)
- Added Golbat resp 25-40 lvl and poison pokemons resp 36-50 lvl in Hopsy (C2)
- Surf is now aoe
- Poison bug fixed
- Shiny pokemons only appear on the basic version
- Quest for HM Fly has been added
- Defense Curl acts as a shield for the amount of hp
- Ride Pager Key quest has been added (item allowing you to ride on pokemon)
- Added rock city of Raddam (C6)
- Mp attacks have been changed (should be easier on low lvl and harder on high lvl)Polish Version:

[Image: 3rb7sxH.png]

W dniu dzisiejszym aktualizujemy grę wprowadzając kilka zmian oraz nowości, wszystko opisane poniżej

- Dodano resp Parasów/Parascetów 20-40 lvl w Blank (C1)
- Dodano resp golbatów 25-40 lvl oraz trujących pokemonów 36-50 lvl w Hopsy (C2)
- Surf bije obszarowo
- Naprawiony bug z niedziałającą trucizną
- Shiny pokemony pojawiają się tylko na podstawowej wersji
- Dodano quest na HM Fly
- Defence Curl działa jako tarcza na ilość hp
- Dodano quest na Ride Pager Key (przedmiot umożliwijający jeżdzenie na pokemonach)
- Dodano kamienne miasto Raddam (C6)
- Mp ataków zostało zmienione (powinno być łatwiej na niższych lvlach i trudniej na wyższych)

Reply

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Forum Jump: