Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Update 05-02-2020
Author Message
Eliaszkkk Offline


Posts: 37
Threads: 30
Joined: Aug 2019
Reputation: 0
#1
Exclamation  Update 05-02-2020
English Version:


Today we updated the game introducing several changes and new things, all described below

- New berries have been added to counteract burning, poisoning, paralysis, sleeping and freezing.
- Stamina added, giving 2x exp, one minute of stamina is renewed for 4 minutes of being offline, the stamina limit is 2 hours.
- A new system of catching pokemon, pokemons can now disappear after an unsuccessful catch, which means that better balls give a better chance of catching them. After catching the pokemon, he has level 1.
- Shiny and rare pokes appear much more often, but it's harder to catch them. In addition, they appear in place of the last killed pokemon.
- Free healing in PokeCenter, for non-premium also.
- Level Downs are still lowered by pokemon lvl, the smaller the pokemon lvl is, the easier it is to catch pokemon.
- An NPC has been added that wants to bring him the items he is asking for (similar to hunting).
- Dig (return to town) does not require premium.
- Dead Pokemon can be moved.
- Ore digging system, you can dig ore stones with a strength attack. Ores appear randomly on the map.
- !lootinfo allows you to disable/enable loot in the center of the screen.
- You can now sell all unnecessary items in the store with one option.
- Raid meteorite causing the change of nearby pokemon to Clefairy and Clefable. After killing 500, the meteorite is destroyed and a boss appears in his place.
- Sometimes a teleport appears on the map, transferring to the cave with Evil Mewtwo - a new boss.

Polish Version:


W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy grę wprowadzając kilka zmian oraz nowości, wszystko opisane poniżej


- Dodano nowe jagody przeciwdziałające podpaleniu, zatruciu, paraliżu, uspaniu oraz zamrożeniu.
- Dodano stamine, dającą 2x exp, jedna minuta staminy odnawia się przez 4 minuty bycia offline, limit staminy to 2 godziny.
- Nowy system łapania pokemonów, pokemony teraz mogą zniknąć po nieudanym złapaniu, co sprawia, że lepsze balle dają większą szansę na ich złapanie. Po złapaniu pokemona ma on 1 lvl.
- Shiny i rare poki pojawiają się dużo częściej, jednak trudniej je złapać. Dodatkowo pojawiają się w miejscu zabitego pokemona.
- Darmowe leczenie w PokeCenter, dla non-premium również.
- Level Downy nadal obniżają lvl pokemonowi, czym mniejszy lvl pokemona tym łatwiej go złapać.
- Dodany NPC, który chce by mu przynosić przedmioty o które prosi (podobny do polowań).
- Dig (powrót do miasta) nie wymaga premium.
- Martwe pokemony można przesuwać.
- System kopania rud, można kopać rudy kamieni za pomocą ataku strenght. Rudy pokazują się losowo na mapie.
- !lootinfo pozwala wyłączać/włączać loot na środku ekranu.
- Możliwość sprzedaży wszystkich niepotrzebnych przedmiotów w sklepie jedną opcją.
- Raid meteorytu powodujący zmiane pobliskich pokemonów w Clefairy i Clefable. Po zabiciu 500 meteoryt zostaje zniszczony i pojawia się na jego miejsu boss.
- Czasami na mapie pojawia się teleport przenoszący do jaskini z Evil Mewtwo - nowym bossem.

(This post was last modified: 03-16-2020, 10:26 PM by Eliaszkkk.)
02-04-2020, 05:30 PM
Find Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)