Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Update 05-02-2020
Author Message
#1
Exclamation 
English Version:

[Image: sGMD2Se.png]

Today we updated the game introducing several changes and new things, all described below

- New berries have been added to counteract burning, poisoning, paralysis, sleeping and freezing.
- Stamina added, giving 2x exp, one minute of stamina is renewed for 4 minutes of being offline, the stamina limit is 2 hours.
- A new system of catching pokemon, pokemons can now disappear after an unsuccessful catch, which means that better balls give a better chance of catching them. After catching the pokemon, he has level 1.
- Shiny and rare pokes appear much more often, but it's harder to catch them. In addition, they appear in place of the last killed pokemon.
- Free healing in PokeCenter, for non-premium also.
- Level Downs are still lowered by pokemon lvl, the smaller the pokemon lvl is, the easier it is to catch pokemon.
- An NPC has been added that wants to bring him the items he is asking for (similar to hunting).
- Dig (return to town) does not require premium.
- Dead Pokemon can be moved.
- Ore digging system, you can dig ore stones with a strength attack. Ores appear randomly on the map.
- !lootinfo allows you to disable/enable loot in the center of the screen.
- You can now sell all unnecessary items in the store with one option.
- Raid meteorite causing the change of nearby pokemon to Clefairy and Clefable. After killing 500, the meteorite is destroyed and a boss appears in his place.
- Sometimes a teleport appears on the map, transferring to the cave with Evil Mewtwo - a new boss.Portugalis Version:

[Image: sGMD2Se.png]

Hoje atualizamos o jogo introduzindo várias mudanças e novidades, todas descritas abaixo

- Novas berries foram adicionadas para combater queimaduras, envenenamentos, paralisia, sono e congelamento.
- Stamina adicionada, dando 2x de exp, um minuto de stamina é renovado por 4 minutos offline, o limite de stamina é de 2 horas.
- Um novo sistema de captura de pokemon, os pokemons agora podem desaparecer após uma captura mal sucedida, o que significa que balls melhores dão uma chance maior de pegá-los. Depois de pegar o pokemon, ele terá o nível 1.
- Puxões brilhantes e raros aparecem com muito mais frequência, mas é mais difícil pegá-los. Além disso, eles aparecem no lugar do último pokemon morto.
- Cura gratuita no PokeCenter, também para não premium.
- Os level downs ainda reduzem o level do pokemon, quanto menor o level do pokemon, mais fácil é para capturá-lo.
- Foi adicionado um NPC que quer trazer os itens que ele está pedindo (semelhante à caça).
- Dig (retorno à cidade) não precisa ser premium.
- Pokemon morto pode ser movido.
- Sistema de escavação de minério, você pode cavar pedras de minério com um ataque strenght. Os minérios aparecem aleatoriamente no mapa.
-!lootinfo permite desativar/ativar o loot no centro da tela.
- Agora você pode vender todos os itens desnecessários na loja com uma opção.
- Raide meteorito causando a mudança de pokemon nas proximidades para Clefairy e Clefable. Depois de matar 500, o meteorito é destruído e um chefe aparece em seu lugar.
- Às vezes, um teleporte aparece no mapa, transferindo-se para a caverna com Evil Mewtwo - um novo chefe.
Polish Version:

[Image: sGMD2Se.png]

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy grę wprowadzając kilka zmian oraz nowości, wszystko opisane poniżej

- Dodano nowe jagody przeciwdziałające podpaleniu, zatruciu, paraliżu, uspaniu oraz zamrożeniu.
- Dodano stamine, dającą 2x exp, jedna minuta staminy odnawia się przez 4 minuty bycia offline, limit staminy to 2 godziny.
- Nowy system łapania pokemonów, pokemony teraz mogą zniknąć po nieudanym złapaniu, co sprawia, że lepsze balle dają większą szansę na ich złapanie. Po złapaniu pokemona ma on 1 lvl.
- Shiny i rare poki pojawiają się dużo częściej, jednak trudniej je złapać. Dodatkowo pojawiają się w miejscu zabitego pokemona.
- Darmowe leczenie w PokeCenter, dla non-premium również.
- Level Downy nadal obniżają lvl pokemonowi, czym mniejszy lvl pokemona tym łatwiej go złapać.
- Dodany NPC, który chce by mu przynosić przedmioty o które prosi (podobny do polowań).
- Dig (powrót do miasta) nie wymaga premium.
- Martwe pokemony można przesuwać.
- System kopania rud, można kopać rudy kamieni za pomocą ataku strenght. Rudy pokazują się losowo na mapie.
- !lootinfo pozwala wyłączać/włączać loot na środku ekranu.
- Możliwość sprzedaży wszystkich niepotrzebnych przedmiotów w sklepie jedną opcją.
- Raid meteorytu powodujący zmiane pobliskich pokemonów w Clefairy i Clefable. Po zabiciu 500 meteoryt zostaje zniszczony i pojawia się na jego miejsu boss.
- Czasami na mapie pojawia się teleport przenoszący do jaskini z Evil Mewtwo - nowym bossem.

Reply

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Forum Jump: